Menu
header photo

Charlie Andreasson

Human Right Defender

Bordningen av Marianne av Göteborg

Våren 2014 köpte vi, Ship to Gaza, en liten dansk fiskebåt som vi byggde om och renoverade, och som fick namnet Marianne av Göteborg. Marianne efter namnet av en kär medlem som tragiskt hade gått bort en tid innan. Med den seglade vi hela vägen från Göteborg mot Gaza för att utmana Israels blockad av Gaza, men precis som 2012 när jag var med ombord bermudaskonaren Estelle blev vi bordade på internationellt vatten, den här gången på lite drygt 100 sjömil från Gazas såväl som Israels kust, och precis som då utsatta för den israeliska militärens våld. För det är endast med militärt våld de kan försvara en olaglig blockad.

På natten till den 29/6 2014 togs den första radiokontakten där en taleskvinna för den israeliska marinen försökte förmå oss att vända om, men då vi vägrade eftersom vi dels befann oss på internationellt vatten och dels då den israelska marinen, dåligt maskerade som kustbevakningsfartyg, endast har mandat att operera på sina egna vatten, det vill säga högst 20 sjömil från dess kust.

02.30 påbörjades bordningen och 03.20 var bordningen över. Sedan följde en lång resa med fullt av tungt beväpnade och maskerade soldater ombord innan vi natten efter togs in till Ashdod, förhör och vidare till fängelset i Givon.

Nedan finns en video som visar när soldaterna använder elpistoler. Knastret ni hör är från elpistolerna och han som ständigt skriker "stopp" är inte jag utan en av soldaterna, ledaren, som vill få mig att sluta göra motstånd och därmed släppa in dem i styrhytten. En längre version av bordningen hittar du här, och här är ett reportage av RT om bordningen.

Bordningen av Estelle

2012 rustade vi upp den vackra bermudaskonaren Estelle i Åbo, Finland, och seglade hela vägen ner till Medelhavet och vidare mot Gaza. Det var en stor resa på flera plan, där vi i varje hamn fick stort stöd, blev inbjudna till stadshus och bars fram av en våg av solidaritet. Men vi nådde aldrig Gaza, människorna där fick aldrig lasten av cement, sjukvårdsutrustning och fotbollar, när vi blev bordade av tungt beväpnade och maskerade soldater, tagna till Ashdod, satta i förhör och sedan tagna till fängelset i Givon.

Här är en bilderna från en utsmugglad film som visar bordningen från styrhytten.