Menu
header photo

Charlie Andreasson

Human Right Defender

Genèvekonventionerna

Genèvekonventionen från 1949 är egentligen fyra till antalet. Dessutom finns det tilläggsprotokoll till dessa.

Första Genèvekonventionen

Den första Genèvekonventionen innehåller regler om behandling av sårade och sjuka soldater vid strider i fält. Reglerna skapades ursprungligen år 1864 på initiativ av Röda Korsets grundare Henry Dunant.

Andra Genèvekonventionen

I takt med att krigsmetoderna ändrades insåg man att det också behövdes regler för krig till sjöss. År 1899 antogs den andra Genèvekonventionen om behandling av sårade, sjuka och skeppsbrutna vid strider till sjöss.

Tredje Genèvekonventionen

Efter första världskriget enades staterna om att reglerna för behandling av krigsfångar behövde förbättras, vilket resulterade i den tredje Genèvekonventionen år 1929.

Fjärde Genèvekonventionen

Under andra världskriget drabbades fler civila än soldater av krigets verkningar. 1949 enades staterna därför om en fjärde Genèvekonventionen, om skydd för civila i krig. Samma år reviderades de tidigare tre konventionerna. Därför säger man att de fyra Genèvekonventionerna är från 1949. Det är också främst denna konvention man talar om när man något felaktigt talar om Genèvekonventionen i singularis.

Bland artiklarna i IV Genèvekonventionen återfinns bestämmelser som:

- Förbud mot våld mot liv och person, i synnerhet mord i alla dess former, stympning, grym behandling och tortyr

- Förbud mot utmätande av straff och verkställande av avrättning utan föregående dom, avkunnad av i laga ordning tillsatt domstol

- Att civila sjukhus inte under några omständigheter får attackeras

- Att försändelser av läkemedel och sjukvårdsutrustning inte får stoppas

- Förbud mot kollektiv bestraffning

- Förbud mot tvångsförflyttning från ockuperat territorium av människor som inte är medborgare av ockupationsmakten

- Förbud för ockupationsmakten att låta dess egna medborgare bosätta sig på ockuperat territorium

- Förbud för ockupationsmakten att förstöra egendom på ockuperat territorium

- Förbud att med såväl fysiskt som moraliskt tvång tilltvinga sig upplysningar om tredje person

Fjärde Genèvekonvention i sin helhet hittar du genom att klicka på den rödmarkerade rubriken ovan.