Menu
header photo

Charlie Andreasson

Human Right Defender

Folkrätten

Folkrätten, som är en del av Internationell rätt, är en samling regler som växt fram under lång tid och täcker ett stort antal områden. Internationell rätt reglerar hur stater skall agera gentemot varandra medan Folkrätten är till för att skydda folken inom länderna. En del av Folkrätten är Humanitär rätt, vilket bland annat reglerar ockupation av ett annat folks territorium. Ockupation är tillåtet för att undvika ett maktvakuum men gör också ockupationsmakten skyldig att agera på ett visst sätt gentemot civilbefolkningen så att de så långt det är möjligt skall kunna fortsätta leva sina liv som vanligt. Ockupation får endast vara ett övergående tillstånd och får inte ligga till grund för annektering av territorium eller ändring av nationella gränser.

Det är tillåtet att göra motstånd mot ockupation och kolonialism. Däremot är det inte tillåtet med militära anfall som primärt syftar till att sätta skräck i civilbefolkningen på ockuperat territorium, anfall mot icke-militära mål, plundring, att avsiktligt beröva civilbefolkningen bostäder, brunnar, växande grödor samt boskap.

Där finns internationella domstolar under FN:s paraply. ICJ som dömer i tvister mellan stater och ICC som dömer enskilda individer.

Länk till en djupare beskrivning av Folkrätten.